Pandora Light

PandoraStar Światło

Skuteczne, porywające urządzenie generujące światło, PandoraStar używa migotającego światła aby poprowadzić twój mózg do doświadczenia konkretnych częstotliwości fal mózgowych i osiągnięcia konkretnych korzyści na różnych poziomach pracy mózgu.

PandoraStar Light

A powerful light entrainment device, PandoraStar uses flickering light to guide your brain to experience a range of beneficial states of brainwave activity, which can be used for many empowering purposes.