MEM Gong Yoga

MEM Gong Yoga Poziom 3 – Szwecja

"Samadhi jest stanem rezonansu intuicji i odnowy ... Holistyczna świadomość jest... Ja Jestem Duszą, Ty Jesteś Duszą...Aum jest dzwiękiem totalnego rezonansu zdrowia...Rezonans ma miejsce kiedy wszystko współpracuje ze sobą w funkcjonalnej harmonii... Tak jak organicznym dzwięku komórki w twoim ciele współpracują razem... "

MEM Gong Yoga Level 3 – Sweden

"Samadhi is a resonant state of intuition and rejuvenation... Holistic Consciousness is I am spirit, you are spirit... Aum is the sound of total resonant health... Resonance is everything working together in functional harmony... Just as the organic tone cells within your own body work together..."

What is MEM Gong Yoga?

“When you exist in your most powerful resonance, you are like a resonating Gong, experiencing the bliss of true health!”

MEM PLANETARY YOGA SET – SUN

Will power and energies of unconditional love!...

 

MEM PLANETARNA JOGA ZESTAW ĆWICZEŃ – MARS

Siła woli i energia koncentracji...

MEM PLANETARY YOGA SET – Earth

Creative power of transformation and regeneration.

MEM PLANETARY YOGA SET – MARS

WILLPOWER AND THE ENERGIES OF PURPOSEFUL FOCUS

TONE OF LIFE MEM GONG JOGA & IMPROWIZACJA LEVEL 2 SZWECJA

Ten trening jak i poprzednie, koncentruje się na dwóch aspektach, które także nie wydają się mieć związku, jednakże odczytujemy je jako idealnie uzupełniające się. Z MEM Jogą pracujemy nad poruszeniem i naszym ciałem.