Anabel Delsol

Body and Soul Spa – warsztat specjalnie dla Kobiet

Wspólnie z Beatą Eckert, Abby Delsol i szczególnym gościem - Anabel Delsol z Argentyny, będziemy pracować z energią serca i żywiołem ognia.

Body and Soul Spa for Women

A weekend of Dance, Singing, Massage with a very special Sweat Lodge Ceremony to heal our female lineage. Connecting with our feminine essence…