Kąpiele w gongu. Tone of Life w Rybniku

27 maja 2017