Body and Soul Spa – warsztat specjalnie dla Kobiet

by Tone Of Life Team in Warsztaty

Wspólnie z Beatą Eckert, Abby Delsol i szczególnym gościem - Anabel Delsol z Argentyny, będziemy pracować z energią serca i żywiołem ognia.